Årskontingenter for medlemskap i Eiker Golfklubb 2019

  • Aktiv medlem med ubegrenset spill, kr 4400,-
  • A-medlem m/spillerett* og ubegrenset spill kr 4200,-
  • Aktiv Voksen, betaler 1/2 greenfee kr. 2600,-
  • Greenfee medlem (voksne)  kr 1800,- (betaler full greenfee), inkl. 2 greenfeebilletter.
  • Aktiv junior 16-19 år med ubegrenset spill, kr 1 500,-
  • Barn 6-15 år (m/ubegrenset spill) kr 500,-
  • Student / Militær med ubegrenset spill, kr 2500
  • Støttemedlem kr 500,- (ikke avgift til NGF eller Norsk Golf)
  • Tilbud på nybegynner kurs med medlemskap til gunstig pris.

Alle medlemskap er inkludert avgifter til NGF og bladet Norsk Golf.

*) Tidligere innbetalt spillerett.

NB – Vi har ingen bindingstid av medlemskap, men eventuell utmelding av klubben, eller endring til lavere kategori må skje skriftlig innen 31. desember med virkning fra påfølgende år.

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
Golfbox