Årskontingenter for medlemskap i Eiker Golfklubb 2018

  • Aktiv medlem med ubegrenset spill, kr 4400,-
  • A-medlem m/spillerett* og ubegrenset spill kr 4200,-
  • Greenfee medlem (voksne)  kr 1700,- (betaler full greenfee), inkl. 2 greenfeebilletter.
  • Aktiv junior 13-19 år med ubegrenset spill, kr 1 500,-
  • Barn 6-12 år (m/ubegrenset spill) kr 500,-
  • Student / Miltær m/u ubegrenset spill, kr 2500/1500
  • Støttemedlem kr 500,-
  • Tilbud på nybegynner kurs med medlemskap til gunstig pris.

Alle medlemskap er inkludert avgifter til NGF og bladet Norsk Golf.

*) Tidligere innbetalt spillerett.
* Vi har ingen bindingstid av medlemskap, men eventuell utmelding av klubben, eller endring til lavere kategori må skje skriftlig innen 31. desember med virkning fra påfølgende år.

Golfbox