Klubbens styre (valgt 21. februar 2019) består av:
Arne S. Larsen, styreleder, mobil 94875302
Ruben Broz, nestleder
Christina Karlsson, styremedlem
Øivind Erikssøn, styremedlem
Kristian Grøstad, styremedlem
Aud Britt Raudeberg, varamedlem
Jan Arne Moe, varamedlem

Daglig leder
Daniel Envall- mobil 99533042

Baneansvarlig:

Jan-Åke Nordh

Golfbox